Aflæsning af Vandmålere

Hver ejendoms vandmåler skal aflæses minimum 1 gang årligt.

Vandværket retter henvendelse til de enkelte husstande, når vandmålere skal aflæses.