Her kan du se vores takstblad for 2024

PRISER FOR ANLÆGSBIDRAG (forsyningsledning, stikledning og bidrag til hovedanlæg) forenfamiliehus, rækkehus, forretning, industri, kontor og landbrug.

I. Forsyning af ejendomme i det naturlige forsyningsområde
II. Forsyning af ejendomme i det fremtidige forsyningsområde
Ill. Driftsbidrag og statsafgift m.v.
IV. Bidrag af særlig karakter.

 Hent takstblad for 2024 i PDF