Begrænset kontrol

Kontrollen i ledningsnettet omfatter primært de parametre som kan ændre størrelse på vejen fra vandværket til forbrugerne.

Derudover er der en generel kontrol af vandets sammensætning ved måling af vandets ledningsevne. 
Foruden en række obligatoriske parametre der skal kontrolleres i ledningsnettet er der en række parametre for hvilke der skal kontrolleres under særlige forhold.