Generalforsamling 

Referat af Generalforsamling Onsdag d.16.09.2020 i UIFC

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslår Laurits Cramer

Laurits Cramer blev valgt.

2. Beretning om det forløbne år.

Helge Frederiksen fortalte om de ledningsarbejder der var udført og om

Installation af nye målere og om et evt. køb af jord fra Lystrupgård.

3. Den reviderede årsrapport og budget fremlægges til godkendelse.

Der var enkelte spørgsmål bla. om den stærkt stigende udgift til

bogføringsassistance.

4. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.

Efter tur afgår Svend Kristiansen, Niels Frølich og Ove Nielsen. Svend Kristiansen

og Niels Frølich er villige til genvalg. Ove Nielsen ønsker ikke genvalg. Svend

Kristiansen og Niels Frølich blev genvalgt og som nyvalgt indtrådte Emilie Bie

Dalby.

5. Valg af revisorer og suppleant.

Her genvalgtes Lars Hedegaard og Søren Bire.

6. Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke modtaget forslag.

7. Eventuelt.

Der blev udtrykt kritik af målere som var installeret, så de var svære at aflæse.

 

Årsrapport

Hent årsrapport 2019 (PDF)

 

Arkiv

Referat: Generalforsamling marts 2019 (PDF)

Referat: Generalforsamling marts 2018 (PDF)

Referat: Generalforsamling marts 2017 (PDF)

Referat: Generalforsamling 2016 (PDF)

Årsrapport 2017: Årsrapport 2017 (PDF)

Hent årsrapport 2018 (PDF)