Hyppigt stillede spørgsmål

Hvad koster en m3 vand?
Svar: Kr. 15,09.

Hvor mange liter vand bruger en person i gennemsnit pr. døgn?
Svar: 119 liter pr. person pr. døgn (2006-tal).

Jeg har købt ny opvaskemaskine, hvad er vandets hårdhedsgrad?
Svar: Ca. 15 dH.

Hvad gør jeg, når mit vasketøj er blevet gult på grund af snavs i vandet? 
Svar: Hvis din bomuldstøjvask er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende: Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand. Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.

Må jeg bruge vand til at vaske min bil?
Svar: Ja.

Må jeg bruge vand til at vande min have? 
Svar: Ja – men ikke græsplæner.

Opfylder vandets kvalitet gældende regler?
Svar: Ja.

Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg opdager en vandsprængning?
Svar: Vagttelefonen på 21 21 56 90.

Hvor er min stophane placeret?
Svar: Ofte ved skel.

Kan jeg stole på at min vandmåler viser korrekt?
Svar: Ja – målerne bliver løbende udtaget til kontrol.

Skal jeg holde løbende kontrol med mit forbrug?
Svar: Ja.

Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg ikke forstår min vandregning?
Svar: Vandværkskontoret 42 90 90 81. Se evt. også kontaktsiden.

Hvordan melder jeg flytning til vandværket?
Svar: På denne hjemmeside under fanen "Selvaflæsning".

Hvad vil det sige, at være andelshaver/interessent i vandværket?
Svar: Andelshaver/interessent er medejer af værket.