Ingen fund af pesticider i vandboringer

Oktober 2019

Vi har i oktober 2019 fået screenet for pesticider i vores 3 boringer. Der fandtes ikke spor af pesticider.

 

September 2018

Vi har fået analyseret for chloridazon, chloridazon, desphenyl, chloridazon og metyl-desphenyl. 

Der blev ikke fundet pesticider i prøverne.