Vandanalyser

Sådan læses en vandanalyse (PDF)

Læs normale og udvidede analyser i PDF herunder

Det grundvand, vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør som er strømmet ned gennem jordlagene. Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet og der afgives bl.a. nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium til vandet. Disse naturligt forekommende stoffer måler der regelmæssigt for.
 
Derudover har forskellige menneskelige aktiviteter i naturen bevirket, at en række miljøfremmede stoffer også påvirker vandkvaliteten. Spild af olie, kemikalier m.v. og brug af sprøjtemidler har desværre ført til at spor af disse miljøfremmede stoffer ses i grundvandet. 

De Danske Vandværkers hjemmeside, kan du læse en mere omfattende faglig beskrivelse af hvordan du griber en vandanalyser an (Åbner i nyt vindue): 
https://danskevv.dk 

Normal kontrol

Denne kontrol på almene vandforsyninger omfatter hovedsagelig de parametre, der er indikatorer for forurening med spildevand, lossepladsperkolat og nitratnedsivning fra marker. Der er tillige medtaget kontrol af, hvorvidt jern, mangan og ammonium fjernes i tilstrækkeligt omfang.

Det vil ligeledes opdages, om der er problemer med behandlingen på vandforsyningen, herunder om der er indikation for, at beluftningen ikke er tilstrækkelig stor. Dette kan være tilfældet, hvis der i en vandforsyning med metanholdigt råvand ses kimtal ved 22° C eller hvis der er svovlbrintelugt i det rensede vand.

Analyserapporter 2024

/Documents/Analyser 2024/Analyserapport 06.02.2024 Drikkevand ledningsnet.pdf

/Documents/Analyser 2024/Analyserapport 06.02.2024 Grundvand kontrol.pdf

/Documents/Analyser 2024/Analyserapport 12.01.2024 drikkevand taphane.pdf

/Documents/Analyser 2024/Analyserapport 12.01.2024 drikkevand vandværket.pdf

Analyserapporter 2023

/Documents/analyser 2023/Analyserapport 06.10.2023 drikkevand ledningsnet.pdf

/Documents/analyser 2023/Analyserapport 06.10.2023 drikkevand taphane.pdf

/Documents/analyser 2023/Analyserapport 13.04.2023 drikkevand Vandværket.pdf

/Documents/analyser 2023/Analyserapport 13.06.2023 drikkevand ledningsnet.pdf

/Documents/analyser 2023/Analyserapport 13.06.2023 UDVIDET drikkevand taphane.pdf

/Documents/analyser 2023/Analyserapport 18.07.2023 drikkevand vandværket.pdf

/Documents/analyser 2023/Analyserapport 23.01.2023 Drikkevand taphane.pdf

/Documents/analyser 2023/Analyserapport 23.01.2023 Grundvand vandværket.pdf

/Documents/analyser 2023/Analyserapport 23.01.2023 ledningsnet.pdf

/Documents/analyser 2023/Analyserapport 23.01.2023 vandværket.pdf

/Documents/analyser 2023/Analyserapport 25.11.2022 taphane.pdf

/Documents/analyser 2023/Analyserapport 25.11.2022 ledningsnet.pdf

/Documents/analyser 2023/Analyserapport 24.10.2022 vandværket.pdf

/Documents/analyser 2023/Analyserapport 30.08.2022 taphane.pdf

Analyserapporter 2022

Analyserapport august 2022.pdf

Analyserapport juli 2022.pdf

Analyserapport Maj 2022 Køkkenvask.pdf

Analyserapport Maj 2022 køkkenvask.xlsx

Analyserapport Maj 2022.pdf

Analyserapport Maj 2022 køkkenvask.xlsx

Analyserapport 30.03.2022.pdf

Analyserapport 14.01.2022.pdf

Analyserapporter 2021

Vandanalyse juli 2021

Vandanalyse januar 2021

Analyserapporter 2020

Vandanalyse juni 2020

Vandanalyse februar 2020

Vandanalyse udvidet april 2020

Analyserapporter 2019

Vandanalyse august 2019

Vandanalyse januar 2019

Ledningsnet november 2019

Senere analyserapporter

Vandanalyse udvidet oktober 2018

Vandanalyse udvidet oktober 2018

Vandanalyse udvidet januar 2018.pdf