Vandanalyser

Sådan læses en vandanalyse (PDF)

Læs normale og udvidede analyser i PDF herunder

Det grundvand, vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør som er strømmet ned gennem jordlagene. Undervejs i denne proces sker der nogle ændringer i vandet og der afgives bl.a. nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium til vandet. Disse naturligt forekommende stoffer måler der regelmæssigt for.
 
Derudover har forskellige menneskelige aktiviteter i naturen bevirket, at en række miljøfremmede stoffer også påvirker vandkvaliteten. Spild af olie, kemikalier m.v. og brug af sprøjtemidler har desværre ført til at spor af disse miljøfremmede stoffer ses i grundvandet. 

Normal kontrol

Denne kontrol på almene vandforsyninger omfatter hovedsagelig de parametre, der er indikatorer for forurening med spildevand, lossepladsperkolat og nitratnedsivning fra marker. Der er tillige medtaget kontrol af, hvorvidt jern, mangan og ammonium fjernes i tilstrækkeligt omfang. Det vil ligeledes opdages, om der er problemer med behandlingen på vandforsyningen, herunder om der er indikation for, at beluftningen ikke er tilstrækkelig stor. Dette kan være tilfældet, hvis der i en vandforsyning med metanholdigt råvand ses kimtal ved 22° C eller hvis der er svovlbrintelugt i det rensede vand.

 

Analyserapport Maj 2022 Køkkenvask prøve (PDF og Excel)

Analyserapport Maj 2022 Køkkenvask.pdf

Analyserapport Maj 2022 køkkenvask.xlsx

 

Analyserapport Maj 2022 (PDF og Excel)

Analyserapport Maj 2022.pdf

Analyserapport Maj 2022 køkkenvask.xlsx

 

Analyserapport Marts 2022 (PDF)

Analyserapport 30.03.2022.pdf

Analyserapport januar 2022 (PDF)

Analyserapport 14.01.2022.pdf

Analyserapport juli 2021 (PDF)

Vandanalyse juli 2021

Analyserapport januar 2021 (PDF)

Vandanalyse januar 2021

Analyserapport juni 2020 (PDF)

Vandanalyse juni 2020

Analyserapport februar 2020 (PDF)

Vandanalyse februar 2020

Analyserapport august 2019 (PDF)

Vandanalyse august 2019

Analyserapport januar 2019 (PDF)

Vandanalyse januar 2019

Analyserapport november 2019

Ledningsnet november 2019

 

Udvidet kontrol

Udvidet vandanalyse april 2020 (PDF)

Vandanalyse udvidet april 2020

Udvidet vandanalyse oktober 2018 (PDF)

Vandanalyse udvidet oktober 2018

Udvidet vandanalyse oktober 2018 (PDF)

Vandanalyse udvidet oktober 2018

Udvidet Vandanalyse januar 2018 (PDF)

Vandanalyse udvidet januar 2018.pdf