Kontakt Uvelse-Lystrup vandværk

Opdateret: mandag 20. juni 2022

Vagttelefon

Henvendelser om driftsforstyrrelser, ingen vand, lækager, brud på vandledninger mm. 
OBS: Jordledningen og øvrige installationer på grunden er ejers ansvar,
Forsyningsledning og stikledning til grundens grænse er vandværkets  ansvar.

Telefon: 21 21 56 90


Måleraflæsning, regninger og flytning

Spørgsmål vedrørende: Måleraflæsning, regninger meddelelse om flytning mm. Regnskab for Uvelse-Lystrup vandværk a.m.b.a. udføres af 
Vandværkskontoret i Hillerød a.m.b.a. 

Tulstrupvej 4 
3400 Hillerød 

Ulla Lund Nielsen 
Regnskabschef 

Telefon: 42 90 90 91 
Direkte: 25 94 94 01 
E-mail: kontor@fvh.dk

Vandværkskontoret betaler regninger og fører løbende regnskab. 
Vandværkskontoret aflæser vandmålere og udsender opkrævninger for vandforbrug. 


Andre informationer

Svar på spørgsmål vedrørende Vandanalyser, Takstblad, Vandregulativ for Hillerød kommunes vandværker, Vedtægter for Uvelse-Lystrup vandværk, mm., kan du finde information om på denne hjemmeside.


Øvrige henvendelser

Gert Andersen 
Telefon: 20 41 84 48 
e-mail: ulvand@ulvand.dk

Postadresse
Uvelse-Lystrup vandværk a.m.b.a. 
Gørløsevej 8. 
3550 Slangerup 

Kontakt

Helge Frederiksen
Lyngevej 6, Uvelse
3550 Slangerup

Tlf. 48 27 80 90

Mail ulvand@ulvand.dk

 
Henvendelse vedrørende uheld, drift, tilsyn og installationer kontakt: Helge Frederiksen

Henvendelse vedrørende vandregning, måleraflæsning og flytning kontakt: Helge Frederiksen