Vandværkets seneste boringskontrol

Herunder ses resultaterne fra de lovpligtige boringskontrol af drikkevandet fra vandværket. 

Såfremt De har spørgsmål til resultaterne, er De altid velkommen til at rette henvendelse til vandværket.

Seneste analyserapport: Boringskontrol (Marts 2021)